Mobilni izbornik Tražilica

Nabava usluge izrade svih elemenata diseminacije i vidljivosti u dijelu druge faze projekta e-Škole u okviru programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“