Mobilni izbornik Tražilica

Provedbeni partneri

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN 24/10.). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja. Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Posjetite službene web stranice

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO)

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) osnovana je Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06), koji propisuje da je osnivač Agencije Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Djelatnost Agencije za odgoj i obrazovanje je obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju. Agencija sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana.

Posjetite službene web stranice

Fakultet organizacije i informatike (FOI)

Fakultet organizacije i informatike (FOI) jedna je od 33 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Prvih dvanaest godina djelovao je kao visoka ekonomska škola, a od 1974. godine djeluje kao fakultet i jedini je koji obrazovnim i znanstveno-istraživačkim programom isključivo pokriva područje informacijskih znanosti, odnosno informatike. U tu svrhu izučavaju se sadržaji iz informacijskih znanosti (informatike) i informacijskih tehnologija i sadržaji iz ekonomije, organizacije, komunikologije i drugih srodnih područja.

Posjetite službene web stranice