Mobilni izbornik Tražilica

Osnivači škola

Modeli podrške i kompetencije e-Škole tehničara

Ugovorom o sudjelovanju u pilot projektu e-Škole, CARNET se obvezao opremiti škole lokalnom mrežom i računalnom opremom te osigurati održavanje (npr. u slučaju kvara) za vrijeme trajanja pilot projekta, kroz ugovore s dobavljačima mreže i opreme. Nakon završetka jamstva na uređaje održavanje preuzima Osnivač. Za vrijeme trajanja i nakon završetka projekta Osnivač je dužan školama osigurati pomoć u korištenju resursa dobivenih u projektu te je u tu svrhu dužan imenovati e-Škole tehničara.

Uloga imenovanog e-Škole tehničara jest da zaposlenicima škola pruža pomoć pri korištenju lokalne mreže škole i računalne opreme. CARNET je organizirao edukaciju e-Škole tehničara kako bi oni mogli adekvatno pružati podršku školama. Edukaciju su provodili isporučitelji lokalnih mreža i opreme te je ona bila organizirana nakon završetka radova na mreži škole, odnosno nakon isporuke opreme.

CARNET je Osnivačima predložio modele organizacije podrške školama odnosno moguće načine imenovanja e-Škole tehničara. Osnivači su slobodni sami odabrati model koji im najviše odgovara.

Mogući modeli su:

a) organizacija podrške unutar gradskih službi (npr. zapošljavanjem osobe koja će biti zadužena za pomoć školi u korištenju opreme i mreže na više škola);

b) organizacija podrške kroz ugovor s tvrtkama koje se bave podrškom u korištenju računalne opreme;

c) organizacija podrške kroz ugovaranje stručne suradnje s fizičkom osobom (npr. nastavnik na školi koji koji ima iskustva sa sličnim poslovima u komercijalnom sektoru).

Model podrške, dakle, bira sam osnivač, a cijena ovisi o veličini škole, broju škola po Osnivaču te o modelu koji Osnivač izabere, stoga konkretan proračun donosi svaki osnivač za sebe. Nakon odabira modela podrške, Osnivač je dužan, sukladno Ugovoru, dostaviti CARNET-u obrazac za imenovanje e-Škole tehničara.

Iskustva prvih 20 e-Škola pokazuju različit nivo potrebe sudjelovanja e-Škole tehničara u procesu korištenja opreme i mreže dobivene u projektu. Angažman tehničara u prvih 20 škola bio je otprilike 2 sata tjedno. Angažman je intenzivniji u početnim fazama opremanja škole, a u nastavku ovisi i o suradnji i komunikaciji s djelatnicima škole.

Kompetencije i znanja koje treba imati e-Škole tehničar

Pružanje pomoći pri korištenju mreža:

 • Poznavanje 7 slojeva OSI mrežnog modela, 4 sloja mrežnog TCP/IP modela
 • Mrežni protokoli (ARP, STP, IPv4, IPv6, TCP, UDP)
 • Mrežne topologije i standardi
 • IPv4/v6 adresiranje
 • Ethernet aktivni mrežni uređaji i konfiguracija
 • Bežična mrežna infrastruktura i konfiguracija (WLC)
 • Poznavanje koncepta virtualnih LAN-ova (VLAN), usmjeravanja, osnovnih mrežnih servisa: PAT, NAT, DHCP, ACL, VPN
 • Sigurnost u lokalnim mrežama (firewall, logging, AAA, pristup mrežnim uređajima, sigurnost u bežičnoj lokalnoj mreži WEP, WPA)
 • Detektiranje i otklanjanje mrežnih problema
 • Dokumentiranje računalnih mreža

Pružanje pomoći pri korištenju opreme:

 • Osnovno poznavanje administracije Windows operacijskih sustava
 • Osnovno poznavanje administracije mobilnih operacijskih sustava

Isporučitelj mreže i opreme dužan je oformiti helpdesk koji će pružati podršku školama uključenima u projekt. Helpdesk će pružati podršku isključivo osobama koje su Osnivači škola izabrali, odnosno imenovanim e-Škole tehničarima. Podrška će biti pružana putem telefona, elektronske pošte i web stranice sustava za prijavu problema. Radno vrijeme helpdeska bit će od ponedjeljka do petka, od 8 do 20 sati.

Obrazac_za_imenovanje_e-Skole_tehnicara