Mobilni izbornik Tražilica

Istraživanja

Dosadašnja iskustva uvođenja IKT-a u obrazovni sustav pokazuju pozitivne rezultate, ali i upozoravaju na moguće neuspjehe. U ovako velikoj investiciji ključno je donijeti informirane odluke o načinu investiranja i provođenja projekta te o stvarnim potrebama korisnika za njegovim rezultatima. Stoga će se tijekom pripreme projekta, te njegovog provođenja, ali i nakon završetka, provoditi istraživanja o utjecaju projektnih aktivnosti na obrazovni sustav.

Dvije su glavne vrste istraživačkih aktivnosti tijekom pripreme projekta, koje trebaju omogućiti njegovo kvalitetno planiranje:

  • pregled literature, uključujući studiju o korištenju IKT-a u školama, posebno u Europi i Hrvatskoj
  • istraživanje o potrebama korisnika projekta te ekspertima u Hrvatskoj kroz organizaciju fokus grupa, intervjua i anketiranje.

Studije o korištenju tehnologije u obrazovanju:

Tijekom provođenja projekta provodit će se niz ciljanih istraživanja kako bi se utvrdio utjecaj projektnih aktivnosti na sam sustav te njegove sudionike.