Mobilni izbornik Tražilica

Pojmovnik

 

 • ESI fondovi – Europski strukturni i investicijski fondovi (EFRR, ESF)
 • ESF – Europski socijalni fond
 • EFRR – Europski fond za regionalni razvoj
 • OP – Operativni program
 • OP KK – Operativni program Konkurentnost i kohezija
 • OP ULjP – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
 • MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • MRRFEU – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 • LAN – Lokalna internetska mreža
 • IKT – Informacijsko-komunikacijska tehnologija
 • DOS – Digitalni obrazovni sadržaji
 • EU – Europska unija
 • Europa 2020 – Desetogodišnja strategija rasta Europske unije
 • e-Obrazovanje – Informatizirano obrazovanje
 • e-Sadržaji – Informatizirani (obrazovni) sadržaji
 • e-Usluge – Informatizirane aplikacije uslužnog karaktera
 • Ultra-brzi Internet – Pristupne brzine od 30 Mb/s na više
 • Pilot projekt e-Škole – skraćeni naziv od projekta punog naziva “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” koji se provodi od 2015.-2018. Provodi se u sklopu programa e-Škole.
 • Program e-Škole – skraćeni naziv od programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” koji se provodi kroz više projekata informatizacije školskog sustava u razdoblju od 2015.-2022. godine. Program e-Škole sastoji se od pilot projekta, koji se provodi od 2015.-2018. te druge faze projekta, koja se planira provoditi od 2019.-2022. na temelju rezultata pilot projekta.