Mobilni izbornik Tražilica

Kontakt za medije

Odnosi s javnošću

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
Josipa Marohnića 5
10000 Zagreb

CARNET-ov ured za informiranje i odnose s javnošću
tel:    + 385 1 6661 576
e-adresa: press@carnet.hr