Mobilni izbornik Tražilica

Testimonijali nastavnika

“Biti u pilot projektu e-Škole i sudjelovati u aktivnostima i edukacijama vezanim za podizanje digitalnih kompetencija djelatnika, a time i razine digitalne zrelosti škole, čast je i privilegij. Primjenom dobivene IKT opreme i baze znanja koja je već zahvaljujući nizu radionica i webinara na zavidnom nivou, zasigurno ćemo utjecati na podizanje kvalitete hrvatskog obrazovnog sustava. Svi uloženi napori od strane svih sudionika ovog pilot projekta našim učenicima osigurat će dobru startnu poziciju i konkuretnost na tržištu rada u području IKT-a.”

Sanja Pavlović Šijanović, prof.mentor informatike
Gimnazija Vukovar

“Na satu matematike učenici korištenjem simulacija i drugih sadržaja dostupnih na web stranicama proširuju svoje znanje te razvijaju i šire interes za nastavni predmet. Osim toga, učenici razvijaju prezentacijske vještine i kritičko razmišljanje prema sadržajima dostupnim na Internetu.

Primjenom tehnologije omogućena je i lakša međupredmetna korelacija – učenici izrađuju i oblikuju različite digitalne materijale povezujući u konačni rad više nastavnih predmeta. Materijale koje učenici izrađuju (prezentacije, digitalne knjige, e-portfolio, e-plakat, videozapisi i sl.) čine jednu bazu podataka dostupnu svim učenicima. Učenici i učitelji razmjenjuju podatke i materijale putem e-maila ili društvene mreže Yammer te na taj način provode jedan oblik e-konzultacija. Boljom međusobnom komunikacijom lakše upoznajemo interese učenika što u konačnici doprinosi njihovu uspjehu.”

Ivana Mažar Marušić, nastavnica matematike
OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar

“Vrlo sam zadovoljna dosadašnjim tijekom pilot projekta e – Škole. Na edukacijama smo saznali nove informacije koje su nam olakšale rad. Primjena IKT-a omogućila nam je povezivanje s drugim školama putem raznih projekata (eTwinning) te znatno veću dostupnost materijala za rad.

Pokazalo se kako se korištenjem IKT-a uvelike povećala motiviranost učenika za rad. Nastava je postala dinamičnija i učenicima zanimljivija. Upravo ta veća motiviranost za rad dovela je i do povećanja razine znanja učenika.”

Kristina Žuvić, učiteljica razredne nastave
OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar

“Uporaba IKT tehnologije u nastavi biologije i kemije omogućila je ostvarivanje suvremenog pristupa u nastavi što vodi boljoj motiviranosti učenika. Učenici samostalnim i istraživačkim radom te učenjem kroz pokuse, izrađujući modele i koristeći IKT tehnologiju (izrada e-portfolia), stječu raznovrsne vještine. Učenici navedenim načinom rada uče o digitalnoj kulturi i pismenosti neophodnoj u današnje vrijeme. Osim toga, uče i o autorskim pravima u online okruženju, kao i o učinkovitoj komunikaciji i suradnji u digitalnom okruženju

Prikupljajući i organizirajući podatke (e-portfolio, e-razvojni plakat, Prezi prezentacije, videozapisi), učenik dobiva uvid u proces učenja te se ne usmjerava samo na prikupljanje znanja, nego aktivno sudjeluje u procesu stvaranja znanja. Zahvaljujući ovom projektu, učenici su naučili izrađivati i koristiti digitalne sadržaje i materijale u svakodnevnoj nastavi te samostalno izrađivati više novih digitalnih sadržaja povezanih u jedan rad. Posebno treba istaknuti kako je takav način rada omogućio integriranje i povezivanje sadržaja većeg broja predmeta.”

Draženka Kovačević, prof. biologije i kemije
OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar