Mobilni izbornik Tražilica

Adekvatna IKT infrastruktura u pilot školama

Osnovni cilj ovog segmenta projekta bio je osigurati sve infrastrukturne preduvjete za realizaciju pilot projekta što uključuje:

  • uspostavu adekvatnih podatkovnih centara
  • nadogradnju CARNET mreže
  • uspostavu adekvatne infrastrukture škole uključujući opremanje učionica i osoblja
  • uspostavu mreže regionalnih obrazovnih centara (ROC).

S ciljem osiguranja visoke pouzdanosti i kvalitete pristupa uslugama te dovoljnog kapaciteta svim korisnicima, planira se nadogradnja dva podatkovna centra u ključnim komponentama. Podatkovni centri će do kraja pilot projekta udomiti usluge razvijene tijekom projekta te za postojeće usluge osigurati novije visoko-pouzdane i lakše održive sustave.

Nadogradnjom CARNET mreže za potrebe prihvata mreže škola potrebno povećani su kapaciteti mrežnih čvorišta za prihvat, agregaciju i povezivanje škola uz omogućavanje potrebnih mrežnih usluga. Potrebno je omogućiti napredne mrežne usluge putem kojih će se realizirati adekvatno povezivanje škola.

Korištenje uspostavljenih usluga i izrađenih sadržaja u samoj školi nije moguće bez adekvatnog podsustava školske IKT infrastrukture, koja uključuje izgradnju lokalne mreže, opremanje učionica IKT opremom i opremanje nastavnika, stručnog i administrativnog osoblja škole.

U sklopu izgradnje lokalnih računalnih mreža za 151 školu u pilot projektu, ovisno o modelu, izgrađena je žična i/ili bežična mrežna infrastruktura, s pripadajućom aktivnom mrežnom opremom.

Škole u pilot projektu su opremljene s dva različita tipa učionica, prezentacijskom – opremljenom PC računalom, monitorom s funkcijom dodira, zvučnicima te interaktivnom, koja uz prezentacijsku opremu uključuje i 30 tableta.

U svim školama opremljeno je nastavno i nenastavno osoblje, po različitim modelima opremanja. Nastavnici prirodoslovnih predmeta (kemija, fizika i biologija) i matematike dobili su hibridna računala, ostalo nastavno osoblje tablete ili prijenosna računala, dok su ravnatelji i stručni suradnici dobili prijenosna računala.

Za potrebe provedbe sustavne edukacije sudionika projekta osnovano je i opremljeno 5 regionalnih obrazovnih centara (ROC), koji su adekvatno opremljeni za održavanje edukacije (tableti, prijenosna računala, monitor s funkcijom dodira, videokonferencijska oprema,…). Ovdje pogledajte škole odabrane za ROC-ove.