Mobilni izbornik Tražilica

Pitanja i odgovori

Što je digitalna zrelost škola?

Digitalna zrelost škola je koncept strateške primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija u školama koji se planira i implementira na razini škole kao organizacije, u skladu s politikama na lokalnoj i državnoj razini. Europska komisija je prepoznala važnost ovog koncepta i svojim politikama i inicijativama sustavno potiče razvoj digitalne zrelosti škola. Kroz aktivnosti u programu e-Škole sustavno se razvija digitalna zrelost škola i prati se njihov napredak.

Što je okvir za digitalnu zrelost škola?

Okvir za digitalnu zrelost škola dokument je koji definira područja i razine digitalne zrelosti škola. Razvija se u sklopu pilot projekta e-Škole, a usklađen je s europskim okvirom DigCompOrg koji je primjenjiv na sve obrazovne institucije.

Koja su obilježja digitalno zrelih škola?

Digitalno zrele škole, kako je definirano u sklopu programa e-Škole, su škole na visokom stupnju integriranosti IKT-a u život i rad škole. U digitalno zrelim školama usustavljen je pristup korištenju IKT-a u planiranju i upravljanju školom, kao i u nastavnim i poslovnim procesima. Takva škola djeluje u podržavajućem okružju, s adekvatnim sredstvima, koja ne uključuju samo financijska sredstva već i adekvatno opremljene učionice, kabinete, nastavnike i učenike IKT opremom. Digitalno zrele škole pristupaju sustavno razvoju digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika, a odgojno-obrazovni djelatnici koriste IKT za unaprjeđenje načina poučavanja kojima se nastava usmjerava na učenika, razvijanje digitalnih obrazovnih sadržaja i vrednovanje postignuća učenika, u skladu s ishodima učenja i odgojno-obrazovnim ciljevima. Razvijena je suradnja između djelatnika i učenika, te suradnja škole i drugih dionika korištenjem online komunikacijskih alata i e-usluga, što uključuje sudjelovanje škole u projektima vezanim uz primjenu IKT-a.

Što je samovrednovanje digitalne zrelosti škola i kako se provodi?

Samovrednovanje digitalne zrelosti škola je postupak koji predstavnici škole provode u cilju procjene digitalne zrelosti škole u formi online upitnika. Samovrednovanjem će škola dobiti povratnu informaciju o trenutnom stanju svoje digitalne zrelosti i upute o mogućim koracima kojima bi se digitalna zrelost razvijala.

Koliko se puta može ispuniti upitnik za samovrednovanje?

Svaka škola će tijekom pilot projekta izvršiti inicijalno i završno samovrednovanje digitalne zrelosti škola.  Trenutno svaka škola može samo jednom predati potpuno ispunjen upitnik kako bi se prikupili podaci o početnom stanju digitalne zrelosti uključenih škola.

Tko može vidjeti podatke i rezultate samovrednovanja?

Odgovori pojedine škole ni u jednom trenutku neće biti dostupni trećim osobama ili javnosti, osim u sklopu obrađenih, grupnih podataka za sve škole zajedno. Ravnatelj niti drugi zaposlenici, neće biti ni na koji način vrednovani od strane CARNET-a.

Što je vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola?

Vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola proces je koji je osmišljen kako bi škole dobile formalno priznanje kojim se iskazuje razina digitalne zrelosti škole. Više informacija o procesu vanjskog vrednovanja biti će naknadno objavljeno.