Mobilni izbornik Tražilica

Samovrednovanje digitalne zrelosti škola

Aktivnosti u projektu e-Škole temelje se na Okviru za digitalnu zrelost škola, te je predviđeno da se tijekom projekta sustavno razvija digitalna zrelost škola i da se prati njihov napredak. Za upravu svake škole i njen projektni tim važno je da i u školi postoji svijest o vlastitoj digitalnoj zrelosti. Stoga je u projektu omogućeno i samovrednovanje digitalne zrelosti koje se može obaviti putem online upitnika.

Samovrednovanjem će škola dobiti povratnu informaciju o trenutnom stanju svoje digitalne zrelosti i upute o mogućim koracima kojima bi se digitalna zrelost razvijala. U okviru pilot projekta samovrednovanjem i vanjskim vrednovanjem je u 2016. godini utvrđeno početno stanje digitalne zrelosti uključenih škola, kako bi se mogao pratiti njihov napredak i kako bi se planirali oblici podrške koji su školama najpotrebniji, a planira se utvrditi i završno stanje.

Samovrednovanje se obavlja putem online upitnika koji se sastoji od nekoliko grupa pitanja, a nazivi grupa pitanja predstavljaju područja digitalne zrelosti definiranih Okvirom za digitalnu zrelost:

  • Planiranje, upravljanje i vodstvo
  • IKT u učenju i poučavanju
  • Razvoj digitalnih kompetencija
  • IKT kultura
  • IKT infrastruktura.

Škole su pozvane da samovrednovanje, odnosno odgovaranje na pitanja u upitniku, iskoriste u procesu izgradnje vlastitog projektnog tima i uspostavljanja suradnje između uprave škole i projektnog tima. Pitanja u upitniku koja su usmjerena na planiranje rada škole pomoći će i upravi i projektnom timu da sagleda kako se projektne aktivnosti mogu najbolje integrirati u redovni život i rad u školi. Pitanjima usmjerenima na digitalne kompetencije nastavnika i učenika cilj je osvještavanje potreba za znanjima, vještinama, dodatnim usavršavanjima i novim načinima rada s učenicima. Odgovori na pitanja vezana uz infrastrukturu pomoći će utvrditi moguće pravce razvoja u području IKT.

U svibnju i lipnju 2017. godine na samovrednovanje su pozvane samo škole uključene koje nisu bile uključene u projekt.

Upitnik za samovrednovanje digitalne zrelosti škola