Mobilni izbornik Tražilica

e-Usluge za nastavne i poslovne procese

Kako bi se povećala opća kvaliteta i učinkovitost poslovanja škola, sigurnost pohrane dokumenata, samo poslovanje učinilo transparentnije i u konačnici jednostavnije i ekonomičnije, projektom se planira razvoj usluga kojima se pruža podrška poslovnim procesima u školi i obrazovnom sustavu te komunikaciji i razmjeni informacija unutar sustava i sa sustavima državne uprave općenito. Usluge se planiraju razvijati u oblaku pazeći na klijentsku neutralnost, to jest neovisnost o klijentskim uređajima koji se koriste za pristup samim uslugama. Smještajem usluga u oblaku pojednostavit će se održavanje i korištenje poslovnih aplikacija uz istovremeno smanjivanje troškova. Uslugama u oblaku omogućit će se da se dijeljeni resursi koriste prema potrebama i na zahtjev i time povećati učinkovitost samih podatkovnih centara što će dovesti do optimalnijih troškova nabavke i održavanja sustava, ali i zelenije primjene računalne tehnologije s manjom potrebom za električnom energijom.

Usluge i alati koji će pružati podršku obrazovnim procesima u školi su sljedeći:
  • CARNET sigma je centralizirani, jedinstveni, standardizirani sustav za informatizaciju poslovanja i praćenja poslovnih procesa u školama. Uvođenje sustava u škole korisnicima donosi brojne prednosti kao što su jednostavnost održavanja sustava, besplatno održavanje, podrška i prilagodba zakonskim regulativama i integracija s ostalim sustavima i uslugama za škole (HUSO, e-Matica, COP, …) te brza, jednostavna komunikacija i razmjena podataka između škole, agencija, osnivača, nadležnih ministarstava i ostalih dionika projekta. Na temelju Poziva za iskaz interesa za korištenje Sustava za informatizaciju poslovanja ustanove koji je u rujnu 2017. godine objavila Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET, od 64 prijavljene, odabrano je 28 škola.  Pogledajte popis odabranih škola.
  • Edutorij je repozitorij digitalnih sadržaja koji nastavnicima, učenicima i školama pruža centralizirano pretraživanje i pristup obrazovnim materijalima objavljenim na različitim internetskim stranicama, a nastavnicima i izdavačima mjesto za objavu svojih digitalnih nastavnih materijala. Sustav je pretraživ putem mnoštva različitih kriterija, a sadržaji su  strukturirani prema predmetima i znanstvenim područjima te opisani metapodacima. Više informacija može se pronaći u letku “Edutorij – Znanje na jednom mjestu“, a sam repozitorij je dostupan na adresi https://edutorij.e-skole.hr/.
  • Sustav za upravljanje učionicom (CMS, Classroom Management System) čija je osnovna uloga pružiti kvalitetno okruženje za učenje te povećati efikasnost (učinkovitost) podučavanja. Svojim funkcionalnostima CMS će nastavniku omogućiti istovremeni uvid u aktivnosti svih učenika, fokusiranje učenika na nastavu, interakciju s učenikom kroz komunikacijske i kolaboracijske elemente sustava, provjeru znanja te organizaciju učenika unutar razrednog odjela (grupe). Sustav će učenicima omogućiti jednostavnu interakciju i asistenciju nastavnika, suradnju s drugim učenicima te jednostavno izvršavanje svih aktivnosti (testovi, ankete, rješavanje zadataka i slanje nastavniku).
  • CARNET delta je informacijski sustav za analitiku učenja i rudarenje obrazovnih podataka (Learning Analytics and Educational Data Mining) koji obuhvaća mjerenje, sakupljanje, analizu i izvještavanje o podacima o učenicima i njihovim kontekstima u svrhu razumijevanja učenja i okoline u kojoj se učenje događa. Analitika učenja se koristi za predviđanja, personalizacije i intervencije kada je potrebna pomoć učenicima, vizualizacije informacija o učenju i stvaranje sustava za predviđanje uspjeha studenata.
  • Ekosustav e-Škole usluga –  krovni sustav koji definira osnove parametre kojima se vodimo prilikom osmišljavanja svih ostalih podsustava, a to su načelno izgradnja robusnog sustava u kojem je najveći naglasak postavljen na pouzdanost i laku održivost sustava od strane profesionalnog osoblja. U ekosustavu je potrebno osmisliti i definirati na koji način usluge/aplikacije treba nuditi krajnjim korisnicima tako da su one visokodostupne, sigurne i pouzdane za korištenje te da u svom opsegu korištenja daju dodatnu vrijednost nadograđene CARNET mreže i njezinih kapaciteta.
  • Senzori i pametno upravljanje čine sustav za praćenje uvjeta rada u školi te će obuhvatiti praćenje uvjeta rada mikroklime u školama i praćenje koncentracije opasnih plinova. Temeljem podataka prikupljenih sa senzora moći će se odlučivati o budućim investicijama, a u svrhu uštede energije i osiguranja optimalnih radnih uvjeta.
Za sve usluge razvijene unutar projekta e-Škole obavit će se inicijalno sigurnosno testiranje, dok će se periodičkim testiranjima brinuti o sigurnosti tih usluga tijekom korištenja.