Mobilni izbornik Tražilica

Inkluzivna primjena scenarija poučavanja

Inkluzivna primjena u nastavi

Suvremena škola je škola za sve učenike, ona je uključujuća/inkluzivna i omogućuje svakom učeniku napredak u skladu s njegovim sposobnostima, bilo da je nadaren ili ima teškoće u učenju.

Stoga, kako bi scenariji poučavanja ostvarili svoju svrhu i doprinijeli kvaliteti obrazovanja neophodno je osigurati njihovu pristupačnost svim učenicima.

U svakom scenariju poučavanja su istaknute posebnosti njegove primjene u postupcima potpore. Pored toga izrađene su Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama koje pomažu nastavnicima u lakšem snalaženju u pristupu poučavanju prilikom  provedbe scenarija poučavanja. U njima su dani prijedlozi u odnosu na one aktivnosti koje se u scenarijima poučavanja najviše koriste, a obogaćene su prijedlozima metoda i oblika rada.

Uspjeh učenika s teškoćama neće izostati ako se u procesu poučavanja vodi računa o koracima istaknutim u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama kao što su inicijalna procjena sposobnosti učenika  za učenje, plan potpore (prilagodbi sadržaja i/ili postupaka) te vrednovanje i ocjenjivanje ishoda poučavanja.

U kreiranju i primjeni scenarija nezaobilazne su Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama, usklađene s osobitostima poučavanja, uvjetovanim određenim oštećenjima, poremećajima ili  utjecajem okoline.

Za svakog učenika s teškoćama potrebno je predvidjeti zadaće koje će mu omogućiti sudjelovanje u svim aktivnostima, kako bi mogao ostvariti postavljene ishode.

Prije izvođenja aktivnosti iz scenarija poučavanja važno je osigurati neke preduvjete poput prostorne prilagodbe učioničkog prostora i prostora za rad te vremenskih prilagodbi aktivnosti u scenariju u odnosu na sposobnosti i teškoće učenika u razrednom odjeljenju. Didaktičko – metodičke  preporuke obuhvaćaju dvadesetak vrsta aktivnosti (Aktivnosti gledanja videozapisa i korištenje web simulacija, Aktivnosti usmenog izlaganja i sudjelovanje u raspravi, Praktičan rad, Aktivnosti prikupljanja i obrade podataka uz pomoć digitalnih alata, Usvajanje novih sadržaja, Uspostavljanje pozitivnog odnosa s učenikom i dr.), a tijekom daljnje izrade novih scenarija dalje će se popunjavati.

Za svaku od aktivnosti navedeno je kojim će sve učenicima biti posebno važne. Potrebno je istaknuti da će mnoge od navedenih preporuka biti korisne za rad s različitim učenicima, a ne samo onima s rješenjem o primjerenim programima i oblicima odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju. Tako koncipirani scenariji poučavanja omogućit će učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama aktivno sudjelovanje  u nastavi, priliku da pokažu stečeno znanje, dožive uspjeh i osjećaju se prihvaćenima u svojoj sredini.