Mobilni izbornik Tražilica

Biologija

Biologija

Aktivnosti predložene u scenarijima mogu se uklopiti u nastavu Biologije kao zaokružena cjelina (nastavni sat) ili kao dio nastavnoga sata. Moguće je, osim toga, uklopiti u nastavni sat samo dio neke aktivnosti i kombinirati više predloženih aktivnosti ili njihovih dijelova.

Evo par primjera kako jednu aktivnost možete na različite načine uvrstiti u svoju nastavu:

 

 

Aktivnost D. Prepoznaj me, opiši me, zapamti me

Učenici se s detaljnom građom autotrofnih i heterotrofnih eukariotskih stanica te ulogama pojedinih staničnih dijelova prvi put susreću u sedmome razredu osnovne škole, a taj koncept nadograđuju u prvome razredu gimnazije. Taj dio gradiva učenicima često predstavlja problem jer ne vide poveznicu sa  stvarnim životom. Stoga je poželjno, kad god je to moguće, povezati stanične dijelove s njihovim konkretnim ulogama u pojedinim vrstama stanica, što se predlaže i u ovoj aktivnosti: primjerice, povezati proces sinteze proteina na ribosomima hrapavog endoplazmatskog retikuluma s ulogom stanica želuca ili stanica gušterače koje stvaraju probavne enzime i inzulin. Aktivnost D. Prepoznaj me, opiši me, zapamti me iz scenarija poučavanja Putovanje kroz eukariotsku stanicu predviđena je kao skupni rad gdje učenici igraju igru memory. Aktivnost je osnovne razine složenosti, odnosno primjerena je učiteljima RDK1. Dovoljno je da učitelj na računalu ispiše već gotove crteže koji služe kao predložak za igru. Međutim, aktivnost je moguće podići na višu razinu složenosti tako da učitelji sami izrade ili zadaju učenicima da izrade svoje kartice sa svojim crtežima u nekome od digitalnih alata. U sklopu nastavnog sata aktivnost se može upotrijebiti na nekoliko načina i učitelj je može prilagoditi sebi i svojim učenicima.

 Prva mogućnost – Aktivnost za ponavljanje gradiva

Aktivnost D. može se iskoristiti za ponavljanje gradiva. Pritom se može, no nije nužno, kombinirati s nekom od aktivnosti iz istoga scenarija poučavanja. Primjerice, učitelj može za obradu nastavnog sadržaja iskoristiti aktivnosti B. Upoznajmo unutrašnju građu naših stanica ili aktivnost C. Životinjska vs. biljna stanica, a zatim upotrijebiti aktivnost D. za ponavljanje gradiva.

 

 Druga mogućnost – Aktivnost za obradu novog gradiva

Materijali predloženi u aktivnosti mogu se upotrijebiti za obradu gradiva tako da učitelj učenicima podijeli kartice različitih organela, koje oni zatim trebaju identificirati uz pomoć udžbenika ili nekog drugog nastavnog materijala, proučiti njihovu građu i ulogu te je prezentirati ostalim učenicima. Gotove crteže iz aktivnosti učitelj može iskoristiti i za izradu nastavnih listića.

 

 Treća mogućnost – Aktivnost kao motivacija

Igra Prepoznaj me, opiši me, zapamti me može se odigrati u uvodnome dijelu sata kao motivacija. U tom se slučaju učenici služe svojim predznanjem iz osnovne škole za opis građe i uloga staničnih struktura koje su prikazane na karticama. Nakon obrađenoga gradiva učenici ponovno mogu odigrati igru, no sada upotrebljavajući nova znanja koja su stekli, nadograđujući i podižući svoje opise na višu razinu te uspoređujući ih s opisima koje su upotrebljavali za iste strukture na početku nastavnoga sata. Na taj način učenici će dobiti uvid u što su sve novo naučili o pojedinim strukturama.

 

 Četvrta mogućnost – Uporaba aktivnosti u osnovnoj školi

S obzirom na to da učenici u ovoj aktivnosti imaju zadatak sami upisati uloge i opise struktura eukariotske stanice, u suradnji s učiteljem mogu je prilagoditi razini znanja koja im odgovara. Stoga se aktivnost može iskoristiti i u osnovnoj školi: može se prilagoditi za sedmi razred osnovne škole, gdje se također može upotrijebiti u uvodnome dijelu sata kao motivacijska aktivnost, u glavnome dijelu sata za obradu nastavnog sadržaja ili pak za ponavljanje gradiva.

 

 Peta mogućnost – Uporaba aktivnosti za druge nastavne sadržaje

Osnovna ideja iza ove aktivnosti jest da učenici sami opisuju neki biološki pojam/proces/strukturu (ne nužno strukture eukariotskih stanica) te na taj način postaju aktivni sudionici u nastavi, a učitelj ih usmjerava kako bi ti opisi uključivali više razine znanja i povezanost sa stvarnim životom. Stoga se aktivnost može prilagoditi i upotrijebiti i za neke druge nastavne sadržaje, primjerice, umjesto crteža eukariotskih struktura, to mogu biti crteži faza staničnoga ciklusa ili ljudskih organa i slično.