Mobilni izbornik Tražilica

Fizika

Fizika

Aktivnosti predložene u scenarijima mogu se uklopiti u nastavu Fizike kao zaokružena cjelina (nastavni sat) ili kao dio nastavnoga sata. Moguće je, osim toga, uklopiti u nastavni sat samo dio neke aktivnosti i kombinirati više predloženih aktivnosti ili njihovih dijelova.

Evo par primjera kako jednu aktivnost možete na različite načine uvrstiti u svoju nastavu:

 

Aktivnost C. 24 sata Le Mansa

U prvome razredu gimnazije, pri obradi kružnog gibanja, uvodi se pojam centripetalne sile, a u zadanim ishodima očekuje se da učenik objašnjava pojam i uzrok centripetalne sile, analizira kružno gibanje i primjenjuje matematički izraz.

Pri tome učenici često teško razumiju da je sila koja uzrokuje kružno gibanje tijela usmjerena prema središtu kruga te da centripetalna sila nije posebna sila, već svaka sila koja djeluje na navedeni način i da je u svim slučajevima možemo opisati istom matematičkom formulom.

Pri svladavanju tih problema učenicima možete pomoći provođenjem aktivnosti C. predložene u scenariju, na neki od načina prikazanih u nastavku.

 

 Prva mogućnost – aktivnost kao uvod u pojam centripetalne sile i matematičkog izraza (aktivnosti B. i C. zajedno)

Uvođenje pojma centripetalne sile započnite izvođenjem pokusa prikazanog u videozapisu u aktivnosti B. Dajte učenicima metlu i loptu i recite im da je zadatak da loptu guraju po podu kružnom putanjom. Analizu pokusa provedite kako je opisano u aktivnosti B. Kad učenici zapišu i pročitaju zaključke, izvedite generalizaciju primjerima iz života.

Kad ste uveli pojam centripetalne sile, do matematičkog izraza možete doći provodeći aktivnost C. U simulaciji mijenjajući parametre (masa, polumjer zakrivljenosti ceste, obodna brzina) promatrate kada automobil ostaje u kružnoj putanji te držeći dvije varijable stalnima, a mijenjajući treću, možete vidjeti kako trenje, koje je ovdje centripetalna sila, ovisi o navedenim veličinama.

 

 Druga mogućnost – Uvodna aktivnost na satu uvježbavanja

Aktivnost C provedite na početku sata vježbanja prije rješavanja numeričkih problema. Podrobnije raspravite o silama koje djeluju na automobil u zavoju kako bi učenici mogli zaključiti da statičko trenje koje djeluje prema središtu zakrivljenosti ima ulogu centripetalne sile.

Potaknite učenike da pri rješavanju numeričkih problema, prije provođenja matematičkog postupka analiziraju zadatak na sličan način.

 

 Treća mogućnost – Aktivnost kao ponavljanje prije uvođenja centrifugalne sile  (aktivnosti C. i D.)

Ako centrifugalnu silu obrađujete posebno, sat započnite ponavljanjem prethodnog gradiva upotrebom simulacije iz aktivnosti C. Pri tome raspravite samo o silama koje djeluju na automobil te o odnosima veličina koje se u simulaciji pojavljuju.

Budući da su vaši učenici kao putnici u automobilu koji svladava zavoj iskusili centrifugalnu silu, možete uvodnu raspravu o njoj otvoriti pitanjem o tome što osjećaju putnici u automobilu koji smo promatrali. U nastavku možete provoditi aktivnost D.

 

 Četvrta mogućnost – Aktivnost kao uvod u učenički projekt

Ako imate zainteresirane učenike, aktivnost C. može poslužiti kao uvod u učenički projekt povezan sa sigurnosti u prometu. U tom se slučaju više zadržite na dijelu aktivnosti gdje s učenicima razgovarate o pravilnoj vožnji kroz zavoj i čimbenicima koji doprinose povećanju rizika nastanka prometnih nezgoda. U razgovoru raspravite što bi vrijedilo detaljnije istražiti samostalno. Nakon rasprave zadajte jednom učeniku ili skupini učenika konkretni zadatak.