Mobilni izbornik Tražilica

Scenariji poučavanja

Što su scenariji poučavanja?

Suvremena nastava temelji se na ideji aktivnog učenika koji kroz istraživanje i interakciju s drugim učenicima usvaja nove spoznaje i razvija svoje vještine. Uloga učitelja mijenja se od tradicionalne uloge, u kojoj je učitelj bio gotovo jedini izvor znanja i neupitan autoritet, prema suvremenoj ulozi, u kojoj učitelj postaje voditelj, savjetnik i moderator nastavnih aktivnosti u učionici. Tradicionalna pisana priprema, kao gotov predložak po kojem se nastavni sat provodi, zamjenjuje se višenamjenskim materijalima, aktivnostima i idejama koje se mogu primjenjivati na brojne načine, ovisno o mogućnostima, predznanjima i potrebama učenika, a to su upravo scenariji poučavanja. Scenariji poučavanja mogu se uklopiti u nastavu svakoga nastavnog predmeta u cjelini ili kao dio jednog nastavnog sata.

Za sada je dostupno 240 scenarija poučavanja za kemiju, biologiju, matematiku i fiziku za 7. i 8. razred osnovne škole i 1. i 2. razred gimnazije i dostupni su na Edutoriju.

Pročitajte više o tome što su scenariji poučavanja.

Kako odabrati scenarij poučavanja prema složenosti primjene IKT-a?

Primjena digitalnih alata i sadržaja u nastavi pretpostavlja određenu razinu složenosti digitalne kompetencije učitelja, koja prema ˝Okviru za digitalnu kompetenciju korisnika u školi˝ može biti početna, srednja i napredna. Razina izvedbene složenosti scenarija poučavanja okvirno odgovara razini složenosti digitalne kompetencije. Kompetencije se sastoje od znanja, vještina i stavova.

Pročitajte više o tome kako odabrati scenarij poučavanja prema složenosti primjene IKT-a.

Primjena scenarija poučavanja i primjeri uporabe

Doprinos scenarija poučavanja nastavi je u osmišljavanju aktivnosti koje, uz implementaciju IKT-a i povezivanje s primjerima iz života, motiviraju učenike i nastavu čine maštovitom i atraktivnom. Pri tome se poštuju specifičnosti svakoga predmeta.

Pročitajte više o primjeni scenarija poučavanja i primjerima uporabe.

Inkluzivna primjena u nastavi

Suvremena škola je škola za sve učenike, ona je uključujuća/inkluzivna i omogućuje svakom učeniku napredak u skladu s njegovim sposobnostima, bilo da je nadaren ili ima teškoće u učenju. Za svakog učenika s teškoćama potrebno je predvidjeti zadaće koje će mu omogućiti sudjelovanje u svim aktivnostima, kako bi mogao ostvariti postavljene ishode.

Pročitajte više o inkluzivnoj primjeni u nastavi.