Mobilni izbornik Tražilica

Kako odabrati scenarij poučavanja prema složenosti primjene IKT-a?

Odabir scenarija poučavanja prema složenosti primjene IKT-a

Predloženo korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT-a) u pojedinom e-Škole scenariju poučavanja ujednačeno je u svim aktivnostima jednog scenarija u smislu tzv. izvedbene složenosti, odnosno stupnja kompleksnosti primjene IKT-a u nastavi koji se predlaže u tom scenariju.

Primjena digitalnih alata i sadržaja u nastavi pretpostavlja određenu razinu složenosti digitalne kompetencije učitelja, koja prema ˝Okviru za digitalnu kompetenciju korisnika u školi˝ može biti početna, srednja i napredna. Razina izvedbene složenosti scenarija poučavanja okvirno odgovara razini složenosti digitalne kompetencije. Kompetencije se sastoje od znanja, vještina i stavova.

Nastavniku naznačena razina izvedbene složenosti u scenariju poučavanja može pomoći u prosuđivanju je li određeni scenarij prikladan njegovoj razini digitalne kompetencije.

Dakako učitelji mogu po vlastitoj prosudbi primjenjivati scenarije na višoj ili nižoj razini izvedbene složenosti ako procijene da znaju koristiti IKT koji se predlaže u odabranom scenariju poučavanja. Naime, pojedinac može u pojedinim dimenzijama i područjima digitalne kompetencije biti na višoj ili nižoj razini. Primjerice može imati nešto više znanja o kreiranju digitalnih sadržaja naspram znanja o rješavanju tehničkih problema. Ipak procjene razina različitih dimenzija i područja digitalne kompetencije moguće je uprosječiti i procijeniti razinu složenosti digitalne kompetencije pojedinca.

Sažeti pregled odabranih pokazatelja razine složenosti digitalne kompetencije

Početna razina
Srednja razina

Napredna razina

  • u području znanja odgovara prepoznavanju i identificiranju alata digitalnih tehnologija koji se mogu primijeniti za obavljanje određenih aktivnosti
  • u području vještina označava jednostavne vještine korištenja osnovnih funkcija alata digitalnih tehnologija
  • u području stavova znači iskazivanje interesa, prepoznavanja te uvažavanja i prednosti korištenja određenih alata digitalnih tehnologija u svakodnevnom radu, a samostalnost i odgovornost iskazuju se obavljanjem skupa jednostavnih zadataka uz korištenje naputaka (ili uz neposredno vodstvo) u poznatim uvjetima.
  • u području znanja označava sposobnosti primjene, odnosno znanja konkretnoj upotrebi i prilagodbi određenih digitalnih tehnologija u svakodnevnom radu
  • u području vještina označava sposobnosti aktivnog korištenja šireg spektra funkcionalnosti digitalnih tehnologija
  • u području stavova, srednja razina odgovara zastupanju, zagovaranju i spremnosti za primjenu određene digitalne tehnologije u svakodnevnom radu. Samostalnost i odgovornost se iskazuje obavljanjem složenih zadataka i preuzimanjem odgovornosti za njihovo obavljanje, uz prilagođavanje vlastitog ponašanja unutar zadanih smjernica u poznatim uvjetima.
  • u području znanja je označena razinom analize, sinteze i vrednovanja, odnosno razine znanja koje omogućavaju samostalnost u organizaciji i kritičkoj prosudbi pri primjeni digitalnih tehnologija, uz sposobnosti inoviranja
  • u području vještina znači sposobnosti obavljanja složenih operacija, prilagodbu vještina i mogućnosti stvaranja novih motoričkih obrazaca u izvedbi
  • u području stavova, riječ je o razini potpune usvojenosti te potpune samostalnosti i odgovornosti za primjenu digitalnih tehnologija u promjenjivim i djelomično nepredvidivim uvjetima.

 

Primjeri opisa razine složenosti nekih elemenata digitalne kompetencije*

Predlažemo da sljedeće opise učitelji čitaju razmatrajući odražavaju li oni trenutno poznavanje primjene IKT-a, kako bi okvirno odredili razinu složenosti digitalne kompetencije.

Školski djelatnici koji su uključeni u pilot projekt e-Škole i sudjelovali u samoprocjeni digitalne kompetencije putem online upitnika u kojem im je na kraju izračunata razina digitalne kompetencije, mogu se po želji poslužiti dobivenim rezultatima kao smjernicama pri odabiru scenarija poučavanja.

*Navedeni opisi ne obuhvaćaju sve dimenzije i područja digitalne kompetencije zbog kompleksnosti i opsežnosti. Detaljne informacije o dimenzijama i područjima digitalnih kompetencija dostupne su u Okviru za digitalnu kompetenciju korisnika u školi te u Priručniku za korištenje istog Okvira.