Mobilni izbornik Tražilica

Istraživanja

Znanstveno istraživanje učinaka pilot projekta e-Škole

U okviru projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” Centar za primijenjenu psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci proveo je znanstveno istraživanje. Istraživanjem su se provjeravali učinci pilot projekta na tri temeljne skupine ishodnih varijabli:

 1. opće i specifične ishode učenja kod učenika
 2. digitalne kompetencije, stavove i iskustva učenika, odgojno-obrazovnog i administrativnog osoblja te
 3. razinu digitalne zrelosti škola općenito.

Glavni način prikupljanja podataka bio je putem različitih online upitnika, zatim putem provjeravanja specifičnih kognitivnih ishoda i zadataka za provjeru digitalnih kompetencija (učenika, odgojno-obrazovnog i administrativnog osoblja), a korištene su i kvalitativne metode, poput fokus grupa. Najveći dio podataka prikupljen je u integriranim online upitnicima koji su na ispitanicima primijenjeni u dvije faze (inicijalno i završno ispitivanje). Ispitanici su ispunjavali integrirane online upitnike u jednom navratu na početku i u jednom navratu na kraju ispitivanja. Svaka je istraživačka metoda odabrana tako da najbolje odgovara postavljenom cilju, odnosno problemu istraživanja.

Pri korištenju opreme nabavljene tijekom pilot faze projekta e-Škole uvjerljivo je veći bio udio žena – 84,4 % (3 365 od 3 987 nastavnika).

Slična situacija zabilježena je i kod udjela žena među odgojno-obrazovnim djelatnicima koji su sudjelovali u stručnom usavršavanju organiziranom u sklopu pilot projekta – 79,27 % (2 999 od 3 783).

Početno izvješće provedenog znanstvenog istraživanja možete pročitati u dokumentu Početno izvješće o istraživanju učinaka provedbe projekta: “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” .

Zaključke i preporuke provedenog znanstvenog istraživanja možete pročitati u dokumentu Znanstveno istraživanje učinaka provedbe projekta: “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot-projekt)”.

Istraživački instrumenti

Anketni upitnici

 1. Inicijalno istraživanje:
  učenici 6. razreda (pdf), učenici 7. razreda (pdf), učenici 1. razreda srednje škole (pdf)
  ravnatelji (pdf), stručni suradnici (pdf), nastavnici (pdf), administrativno osoblje (pdf)
 2. Završno istraživanje:
  učenici 7. i 8. razreda (pdf), učenici 1. i 2. razreda srednje škole (pdf)
  pitanja dodana u završni upitnik za djelatnike (pdf)

Testiranje digitalnih kompetencija

 1. Inicijalno testiraje:
  učenici (pdf), nastavnici (pdf)
 2. Završno testiranje:
  učenici (pdf), nastavnici (pdf)

Istraživanje u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice

 1. Protokoli za intervjue: nastavnici (pdf), roditelji (pdf)
 2. Protokoli za fokus grupe: inicijalni (pdf), završni (pdf)