Mobilni izbornik Tražilica

Istraživanja

Znanstveno istraživanje učinaka pilot projekta e-Škole

U okviru projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” Centar za primijenjenu psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci proveo je znanstveno istraživanje. Istraživanjem su se provjeravali učinci pilot projekta na tri temeljne skupine ishodnih varijabli:

  1. opće i specifične ishode učenja kod učenika
  2. digitalne kompetencije, stavove i iskustva učenika, odgojno-obrazovnog i administrativnog osoblja te
  3. razinu digitalne zrelosti škola općenito.

Glavni način prikupljanja podataka bio je putem različitih online upitnika, zatim putem provjeravanja specifičnih kognitivnih ishoda i zadataka za provjeru digitalnih kompetencija (učenika, odgojno-obrazovnog i administrativnog osoblja), a korištene su i kvalitativne metode, poput fokus grupa. Najveći dio podataka prikupljen je u integriranim online upitnicima koji su na ispitanicima primijenjeni u dvije faze (inicijalno i završno ispitivanje). Ispitanici su ispunjavali integrirane online upitnike u jednom navratu na početku i u jednom navratu na kraju ispitivanja. Svaka je istraživačka metoda odabrana tako da najbolje odgovara postavljenom cilju, odnosno problemu istraživanja.

Početno izvješće provedenog znanstvenog istraživanja možete pročitati u dokumentu Početno izvješće o istraživanju učinaka provedbe projekta: “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” .

Zaključke i preporuke provedenog znanstvenog istraživanja možete pročitati u dokumentu Znanstveno istraživanje učinaka provedbe projekta: “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot-projekt)”.