Mobilni izbornik Tražilica

Obrazovanje i podrška

Zbog izuzetno važne uloge današnjih nastavnika u razvoju budućih digitalno kompetentnih i istraživački usmjerenih učenika koji su pripremljeni za suvremene načine obrazovanja i zahtjeve tržišta rada, javlja se potreba za sustavnim razvojem digitalne kompetencije kod odgojno-obrazovnih, ali i administrativnih djelatnika u pilot školama kroz njihovo uključivanje u obrazovni program i vrednovanje razvijenih kompetencija.

Također, cilj je i unaprjeđenje digitalne kompetencije djelatnika agencija nadležnih za poticanje razvoja i podršku odgojno-obrazovnom sustavu u RH kako bi bili osposobljeni za pružanje adekvatne stručne podrške odgojno-obrazovnim djelatnicima u školama te za planiranje i provođenje programa unaprjeđenja njihove digitalne kompetencije.

Razvoj obrazovnog programa i provedba edukacije i vrednovanja odvijala se kroz nekoliko faza:

1. Izrada Okvira za digitalnu kompetenciju korisnika u školama 

U prvoj fazi izradila su se tri Okvira za digitalnu kompetenciju – za ravnatelje, nastavnike i stručne suradnike te administrativne djelatnike.

Za izradu Okvira koristili su se postojeći okviri za digitalnu kompetenciju u EU koji su analizirani prema unaprijed definiranoj metodologiji te prilagođeni i nadograđeni u skladu sa specifičnostima i potrebama pojedine skupine korisnika u školama i odgojno-obrazovnog sustava u RH.

Uz Okvire pripremljen je i priručnik (publikacija) koji daje opis i namjenu okvira, metodologiju izrade, način korištenja i sl.

2. Izrada Kurikuluma za unaprjeđenje digitalnih kompetencija tri skupine korisnika u školama

Na temelju razvijenih Okvira za digitalnu kompetenciju i rezultata inicijalnog istraživanja stanja i potreba kod korisnika u školama, razvila su se tri Kurikuluma za unaprjeđenje digitalnih kompetencija tri skupine korisnika u školama.

Kurikulumi definiraju ishode učenja, sadržaj edukacije, metode i načine poučavanja (model edukacije) te način vrednovanja razvijenosti digitalne kompetencije (model vrednovanja).

3. Razvoj obrazovnih sadržaja za unaprjeđenje digitalnih kompetencija

Obrazovni sadržaji za ravnatelje, nastavnike, stručne suradnike te administrativne djelatnike izrađeni su na temelju razvijenih kurikuluma te obuhvaćaju obrazovne sadržaje za korištenje e-usluga.

Obrazovni sadržaji uključuju i alate za vrednovanje razvijenosti digitalne kompetencije te su popraćeni digitalnim priručnicima.

4. Provedba obrazovanja korisnika i vrednovanje razvijenosti digitalne kompetencije korisnika

Obrazovanje korisnika provedeno je kroz radionice, e-tečajeve i webinare. Radionice su se provodile u pilot školama te u učionicama u regionalnim obrazovnim centrima (ROC).

Korisnike obrazovnog programa koji je razvijen u pilot projektu možemo podijeliti u tri skupine:

  • korisnici iz pilot škola (primarni korisnici): ravnatelji, nastavnici i stručni suradnici te administrativni djelatnici
  • korisnici iz agencija nadležnih za poticanje razvoja i podršku odgojno-obrazovnom sustavu u RH
  • osobe koje pružaju tehničku podršku školama u pilot projektu.

U skupini korisnika koja se odnosi na nastavnike i stručne suradnike, u edukaciju su uključeni svi nastavnici prirodoslovnih predmeta, ali i dio nastavnika svih ostalih predmeta/područja. Osim navedenih nastavnika u program sustavnog razvoja digitalne kompetencije uključeni su svi ravnatelji, stručni suradnici i administrativni djelatnici iz pilot škola.

Pomoć korisnicima pri uvođenju IKT-a, DOS-a te suvremenih metoda učenja i poučavanja u nastavu pružaju mobilni timovi stručnjaka u obliku stručno-savjetodavne podrške na „terenu“ u pojedinoj školi.