Mobilni izbornik Tražilica

Obrazovni sadržaji

Obrazovanje korisnika u pilot školama bilo je usmjereno na razvoj digitalnih kompetencija pa se temelji na Okviru za digitalnu kompetenciju. Korisnici su tako razvijali one dimenzije i područja digitalne kompetencije potrebne za njihovo radno mjesto u školi.

Obrazovanje korisnika u pilot projektu e-Škole provodilo se putem radionica, webinara i e-tečajeva koji su popisani u nastavku, raspoređeni prema kompetencijama čijem razvoju doprinose. Obrazovni sadržaji s radionica i webinara dostupni su na sljedećim poveznicama:


 

Radionice
 • Office 365PDF priručnik 
 • Osnove korištenja tableta i hibridnih računala:
  • korištenje tablet računala Samsung Galaxy Tab A 9.7″ i hibridnog računala Fujitsu LifeBook T725 – PDF priručnik
  • korištenje tablet računala HP K12 Only 10 EE Z3735F 10.1 i hibridnog računala Lenovo ThinkPad Yoga 260 – PDF priručnik.
 • Kreiranje multimedijskih dokumenata i animacija PDF priručnik
 • ProgramiranjePDF priručnik
 • Sustavi za upravljanje (osobnim) podacima, informacijama i digitalnim sadržajem PDF priručnik
Webinari
e-tečajevi Alati za komuniciranje i kolaboraciju

Efikasnost različitih načina prezentiranja

Informacijska i podatkovna pismenost

Kreiranje digitalnih (uredskih) dokumenata

Kreiranje digitalnih slika i grafičkih prikaza

Kreiranje multimedijskih dokumenata i animacija

Proces kreiranja, integriranja i ponovne razrade digitalnih sadržaja

Zaštita intelektualnog vlasništva

Pristup sadržaju e-tečaja bio je dostupan samo polaznicima na poveznici https://mooc.carnet.hr/.

 

Radionice Korištenje opreme za održavanje nastave i sustava za upravljanje nastavom (Samsung School) PDF priručnik

E-učitelj – suvremena nastava uz pomoć tehnologije – PDF priručnik

Korištenje alata za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja – PDF priručnik

Korištenje e-Dnevnika – PDF priručnik

Primjena interaktivnih mjernih uređaja u nastavi – PDF priručnik

Primjena scenarija poučavanja, digitalnih alata i obrazovnih trendova – PDF priručnik

Videokonferencije u nastavi – PDF priručnik

Korištenje opreme za održavanje nastave u interaktivnoj učionici i sustava za upravljanje nastavom (pametni zaslon, tablet računala, CMS – Classroom Management System):

Repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaja i primjena digitalnih obrazovnih sadržajaPDF priručnik

Digitalne tehnologije kao potpora praćenju i vrednovanju PDF priručnik

Digitalna tehnologija za potporu posebnim odgojno-obrazovnim potrebama PDF priručnik

Upravljanje organizacijom nastave uz uporabu digitalnih tehnologija PDF priručnik

Profesionalna komunikacija i suradnja učitelja/nastavnika/stručnih suradnika PDF priručnik

Webinari e-Matica Tema e-Matica obradila se kroz tri različita webinara – PDF priručnik.

Snimke webinara dostupne su u nastavku:

Sustav za upravljanje nastavom u interaktivnoj učionici (CMS – Classroom Management System):

 • snimka webinara
  (Napomena: tema je obrađena i kroz radionicu, a priručnik koji prati radionicu je dostupan ovdje).

Digitalne tehnologije u planiranju kurikuluma:

Digitalna tehnologija za suradnju s djelatnicima i učenicima škole i roditeljima:

Profesionalnost i profesionalni razvoj učitelja/nastavnika/stručnih suradnika:

e-tečajevi Digitalne tehnologije kao potpora praćenju i vrednovanju

Digitalna tehnologija za potporu posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Moodle dizajner

Inovativni nastavnici: primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata

Pristup sadržaju e-tečaja bio je dostupan samo polaznicima na poveznici https://mooc.carnet.hr/.

 

Radionice Integracija digitalne tehnologije u učenje (poučavanje) i poslovanje škole PDF priručnik

Strateško planiranje i upravljanje školom PDF priručnik

Webinari Obrazovni trendovi uz potporu digitalnih tehnologija:

 e-tečajevi Integracija digitalne tehnologije u učenje (poučavanje) i poslovanje škole

Razvoj digitalnih kompetencija djelatnika i učenika škole

Pristup sadržaju e-tečaja bio je dostupan samo polaznicima na poveznici https://mooc.carnet.hr/.

 

Snimke svih webinara dostupne su na poveznici https://meduza.carnet.hr/index.php/media/videos?pack=435. Sadržaji svih e-tečajeva dostupni su polaznicima tečaja na poveznici https://mooc.carnet.hr/.


Provedene su i obrazovne aktivnosti namijenjene  tzv. e-Škole tehničarima koji pružaju tehničku podršku korisnicima u pilot školama.

Obrazovanje za e-Škole tehničare

Radionice Predstavljanje mrežne opreme i sustava za upravljanje i nadzor mreže – Model A – PDF priručnik

Predstavljanje mrežne opreme i sustava za upravljanje i nadzor mreže – Model B – PDF priručnik

 


Korisnici upite vezane uz obrazovanje u sklopu pilot projekta e-Škole mogu slati na e-mail e-skole-edukacija@skole.hr.

Važni dokumenti: