Mobilni izbornik Tražilica

Okvir za digitalnu kompetenciju

Predstavljamo dokument koji definira skupove kompetencija potrebnih za obavljanje ključnih poslova uz korištenje digitalnih tehnologija i resursa na pojedinom radnom mjestu u školi.

Okvir za digitalnu kompetenciju koji je razvijen u okviru pilot projekta e-Škole namijenjen je prvenstveno trima skupinama korisnika u školama:

  1. Učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima,
  2. Ravnateljima,
  3. Administrativnim djelatnicima.

Okvir predlaže 36 kompetencija, a grupirane su u tri dimenzije prema specifičnim zahtjevima ključnih poslova navedenih skupina korisnika.

Dimenzije su sljedeće:

  1. Opće digitalne kompetencije – trebaju posjedovati sve skupine korisnika (učitelji/nastavnici, stručni suradnici, ravnatelji, administrativni djelatnici),
  2. Kompetencije za primjenu digitalne tehnologije u odgoju i obrazovanju – trebaju posjedovati učitelji/nastavnici i stručni suradnici,
  3. Digitalne kompetencije za upravljanje školom – trebaju posjedovati ravnatelji škola.

Shematski prikaz dimenzija i područja digitalnih kompetencija prema skupini korisnika:

Svrha Okvira, odnosno njegova namjena je sljedeća:

  • u pilot projektu e-Škole – Okvir za digitalnu kompetenciju predstavlja temelj za razvoj i provođenje obrazovnog programa koji za cilj ima unapređenje digitalne kompetencije svih skupina korisnika u školama. Prvo je definirano koja su to znanja, vještine i stavovi koje  korisnici u školama trebaju steći kako bi unaprijedili razinu svoje digitalne kompetencije, te su se na temelju toga razvijali sadržaji i provodio obrazovni program za razvoj digitalnih kompetencija. Kako bi korisnici mogli izabrati upravo one sadržaje koji su im bili potrebni i pratili razvoj vlastitih digitalnih kompetencija, razvio se i instrument za procjenu i samoprocjenu digitalnih kompetencija.
  • za korisnike u školama, institucije koje daju podršku odgojno-obrazovnom sustavu te ostale dionike odgojno-obrazovnog sustava (MZO, agencije, lokalna samouprava, roditelji i dr.) – daje pregled digitalnih kompetencija potrebnih za primjenu digitalnih tehnologija i resursa u okviru pojedinog radnog mjesta u školi, te na taj način daje važne informacije za razvoj politika i inicijativa usmjerenih jačanju digitalnih kompetencija korisnika u školama.

Priručnik o korištenju Okvira za digitalnu kompetenciju

Uz Okvir je izrađen i Priručnik za njegovo korištenje koji opisuje namjenu Okvira za digitalnu kompetenciju i samog Priručnika, opisuje metodologiju izrade Okvira, dimenzije i područja digitalnih kompetencija predloženih Okvirom, način definiranja razina složenosti kompetencija kao i način označavanja kompetencija u Okviru, a onda i Priručniku.
Najveća je vrijednost Priručnika opisni situacijski primjeri demonstracije digitalnih kompetencija u pojedinim vrstama poslova kod svake skupine korisnika i to za sve tri razine pojedine kompetencije (početna, srednja i napredna). Na taj način korisnici mogu puno lakše povezati pojedinu kompetenciju s poslovima koje obavljaju u svom svakodnevnom radu, a što doprinosi kvalitetnijoj samoprocjeni razine pojedine kompetencije i utvrđivanju potreba za daljnjim razvojem pojedinih kompetencija.